Če ste podjetje, ki se ukvarja s finančnimi storitvami ali drugimi posli, kjer je pomembno preveriti identiteto svojih strank, potem ste zagotovo že slišali za postopek KYC (Know Your Customer) ali “poznavanje svojih strank”. StartKyc je inovativna slovenska rešitev, ki omogoča enostavno in učinkovito preverjanje strank ter njihovo identiteto, z uporabo napredne tehnologije.

Zakaj je KYC pomemben?

Zakonodaja v mnogih državah, tudi v Sloveniji, zahteva, da podjetja preverjajo identiteto svojih strank, preden z njimi sklenejo posel. Ta zahteva se nanaša predvsem na finančne institucije, kot so banke, borznoposredniške hiše in druge organizacije, ki nudijo finančne storitve. Preverjanje strank je ključnega pomena za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in drugih nezakonitih dejavnosti.

Kako deluje StartKyc?

StartKyc je digitalna platforma, ki združuje napredne tehnologije, kot so umetna inteligenca, blockchain in biometrija, da omogoči hitro in zanesljivo preverjanje strank. Postopek preverjanja poteka v več korakih:

  1. Zbiranje podatkov o stranki: Stranka mora vnesti osnovne osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov, davčna številka in druge potrebne informacije.
  2. Preverjanje dokumentov: Stranka naloži svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje), ki ga sistem preveri glede na zahteve in veljavnost.
  3. Biometrična preverjanje: Stranka opravi biometrični preizkus, kot je fotografija obraza ali prstnega odtisa, ki se primerja z biometričnimi podatki na osebnem dokumentu.
  4. Preverjanje proti seznamom: Sistem preveri stranko proti nacionalnim in mednarodnim seznamom, kot so sankcijski seznami, teroristični seznami in seznami politično izpostavljenih oseb (PEP).
  5. Poroka rezultatov: Po končanem preverjanju sistem pripravi poročilo z rezultati, ki ga podjetje lahko uporabi za nadaljnje poslovanje s stranko.

Prednosti uporabe StartKyc

Uporaba StartKyc prinaša številne prednosti za podjetja, kot so:

  • Hitrost in učinkovitost: Postopek preverjanja strank je avtomatiziran in poteka v realnem času, kar pomeni, da podjetja lahko hitreje sklepajo posle s strankami.
  • Zmanjšanje tveganja: StartKyc zmanjšuje tveganje za podjetja, saj zagotavlja natančno in zanesljivo preverjanje strank, kar pomaga preprečevati nezakonite dejavnosti.
  • Skalabilnost: Platforma je zasnovana tako, da se prilagaja potrebam podjetij ne glede na velikost in število strank, ki jih želijo preveriti.
  • Varnost in zasebnost: StartKyc uporablja blockchain tehnologijo za zagotavljanje varnosti podatkov in zasebnosti strank med postopkom preverjanja.

Zaključek

StartKyc je napredna rešitev za preverjanje strank, ki podjetjem v Sloveniji omogoča enostavno inučinkovito izvajanje KYC postopkov. Z uporabo najnovejših tehnologij, kot so umetna inteligenca, blockchain in biometrija, StartKyc zagotavlja hitro, zanesljivo in varno preverjanje strank, kar pomaga podjetjem zmanjšati tveganja in skladnost z zakonodajo. S tem se lahko podjetja osredotočijo na svoje ključne dejavnosti in gradnjo zaupanja med svojimi strankami, hkrati pa krepijo svoj ugled in konkurenčnost na trgu.